I desember går Eirik ut i utdanningspermisjon og han vil derfor ha vikar i hele 2022. Ingrid slutter ved Bærum helse og friskliv. Det vil bli ansatt en ny fastlege som trolig vil være på plass tidlig i 2022.