Fastlegene har gjort vurderinger av hvem som utgjør risikogrupper på sine pasientlister. Dersom du mener at du er i en risikogruppe på grunn av din helse, ønsker vi at du tar kontakt med legekontoret. Ellers anbefaler vi at du følger med på informasjon om koronavaksinering fra Bærum Kommune.