I tråd med gjeldende anbefaling om å begrense antall nærkontakter oppfordrer vi alle til å begrense konsultasjonstiden til 15 minutter. Har du flere ting du ønsker å ta opp, be gjerne om en ny time. Husk at vi også tilbyr videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og e-konsultasjon.