På grunn av situasjonen i år med forventet ekstra trykk på influensavaksinering og noe lav beholdning av vaksiner nasjonalt må vi dessverre foreløpig begrense vaksinering til pasienter som tilhører noen av følgende grupper:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

På grunn av korona-situasjonen kan vi ikke lenger ha drop-in for vaksinering slik vi har hatt før. Vi har derfor lagt ut timer til de av gruppene over som ønsker vaksinering, disse kan bookes under «online booking» eller ved å ringe oss/sende sms. Legene kommer til å gå gjennom hvem som har bestilt time og vi tar kontakt med deg dersom legen ikke kan se at det er noen spesifikk grunn til at du trenger vaksine. Dersom du ønsker vaksine samme dag, kan du ikke booke her på hjemmesiden, men må ringe legekontoret for å bestille time.

Det er viktig at du møter opp så nøyaktig du kan på bestilt tidspunkt så ikke venterommet her blir for fullt. Du skal være her på legekontoret i 20 minutter etter vaksinering, så beregn at besøket her blir på ca 30 min.

 

Vaksinen koster kr 50, har du frikort er den gratis.

Vi håper at vi etter hvert kan tilby vaksine til alle som ønsker det, men i situasjonen som er nå hvor det er en nasjonal underdekning på vaksine til risikogruppene, kan vi dessverre ikke åpne for det inntil videre.

Dersom du har korona-symptomer som feber, sår hals, tungpust, hoste, hodepine eller magesmerter, eller er i karantene pga utenlandsreise (inkl Sverige) eller nærkontakt med korona-smittet person, kan du IKKE komme for vaksinering før du er frisk eller ferdig med karantenen.