KORONAVIRUS (2019-nCoV)

 

Ved mistenkt tilfelle ta TELEFONISK kontakt med oss for videre oppfølging. Du skal IKKE møte opp på legekontoret uten å ha ringt og fått avtale om det først. Vi tilbyr videokonsultasjoner, se info over. 

OM du skal komme hit, SKAL du ha en videokonsultasjon med legen først. Dersom du har avtalt om oppmøte på legekontoret skal du vente i bilen. Vennligst ta kontakt med oss pr telefon når du ankommer. Vi tar kun inn en pasient av gangen, pårørende bør vente ute (barn kan ha med foreldre). 

  

Se utfyllende informasjon på folkehelseinstituttets sider:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/