Vi har blitt oppmerksomme på at Helfo har sendt ut et brev til pasientene som før hadde Eirik H Kvammen som fastlege. I brevet står det at det nå ikke er noen fast lege på denne listen.

DETTE STEMMER IKKE.

Eirik Kvammen har sluttet, men Christian Berli er fast vikar på denne  listen. Alle som står på listen til Eirik Kvammen har derfor nå Christian som fastlege.

Det er altså ingen fare for dere som står på listen til Kvammen, dere har fastlege og det vil dere fortsette å ha.