Senteret sitt bannerbilde

Om oss


BÆRUM HELSE OG FRISKLIV

Bærum helse og friskliv tilbyr kommunale lavterskel helsetjenester innen livsstil og psykisk helse, mestringstilbud ved helseutfordringer og kommunale fastlegetjenester. Hos oss finner du Frisklivssenteret, Rask psykisk helsehjelp, fastleger, kiropraktor og mestrings- og motivasjonsterapeuter. 

 

FRISKLIVSSENTERET I BÆRUM

Frisklivstilbudet retter seg mot personer som har behov for og ønsker hjelp og støtte til å endre levevaner. Frislivssentralen tilbyr individuell veiledning, kurs og gruppeaktiviteter innen kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og søvn. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta.

Frisklivstilbudet varer i tre måneder og man henvises av fastlegen eller annet helsepersonell gjennom en frisklivsresept. Man kan også ta direkte kontakt selv uten henvisning.

Henvisning ligger under "dokumenter" på denne siden. OBS! BRUK SORT KULEPENN VED UTFYLLING. Henvisningen skannes, og teksten blir ikke synlig på det skannede dokumentet om det brukes blå kulepenn.

 

Les mer om hva vi tilby og hvordan du kan komme i kontakt med oss under fanen "MER". Du kan også ringe oss på mobil 97402798.

 

Rask psyskisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er en del av avdeling Bærum helse og friskliv, og er samlokalisert med Frisklivssenteret, psykososialt kriseteam og selvmordsforebyggende team i Løkketangen 10 i Sandvika.

Rask psykisk helsehjelp er Bærum kommunes tilbud til deg som har lettere psykiske vansker. Lettere psykiske vansker rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, og slik redusere belastningene for den enkelte og hans/hennes familie.

Aktuelle problemer kan være angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, alkoholmisbruk, søvnproblemer, stress og belastninger, samlivsproblemer, utbrenthet og sorg.

Tilbudet ved Rask Psykisk Helsehjelp i Bærum starter med introduksjonskurset Mental-Vital trening som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst, bekymring og stress, og hvordan håndtere dette. Vi har utover dette ulike stressmestringskurs, søvnkurs og kurs i styrking av selvfølelse, i tillegg til veiledet selvhjelp på nett. Ved behov utover vårt kurstilbud tilbyr vi individuelle samtaler. Vi er et tverrfaglig team som består av sosionomer, psykologer og psykiatriske sykepleiere som alle har mange års erfaring innen psykisk helse. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi.

Vi tilbyr introduksjonskurset Mental-vital trening, KIB-kurs, MBSR-kurs og individuelle samtaler. Selvmordsforebyggende team er også en del av Rask psykisk helsehjelp.

Rask psykisk helsehjelp samarbeider tett med resten av avdeling Bærum helse og friskliv, og jobber tverrfaglig der det er hensiktsmessig.

Du kan kontakte Rask psykisk helsehjelp ved å sende en mail til raskpsykiskhjelsehjelp@baerum.kommune.no eller ringe 67504179.

 

KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR

Våre fastleger har ledig plass på listene og kort ventetid. Vi har som mål å tilby god helsehjelp og service til alle våre pasienter, uansett problemstilling. Fastlegene har tett samarbeid de andre tjenestene i Bærum helse og friskliv.

Du kan kontakte fastlegekontoret ved å ringe 67508750 eller sende en sms. Hvis du vil sende sms, skriv kodeord bærumhelse først i meldingen, så din fødselsdato, navn og noen stikkord om hva det gjelder, og send meldingen til 2097.

 

KOMMUNALE LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

Avdelingen Bærum helse og friskliv har ulike mestringstilbud for personer og pårørende som lever med helseutfordringer.