Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Årets influensavaksine kommer fra uke 42.

21. september 2020

På grunn av situasjonen i år med forventet ekstra trykk på influensavaksinering og noe lav beholdning av vaksiner nasjonalt må vi dessverre foreløpig begrense vaksinering til pasienter som tilhører noen av følgende grupper:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

På grunn av korona-situasjonen kan vi ikke lenger ha drop-in for vaksinering slik vi har hatt før. Vi har derfor lagt ut timer til de av gruppene over som ønsker vaksinering, disse kan bookes under «online booking» eller ved å ringe oss/sende sms. Legene kommer til å gå gjennom hvem som har bestilt time og vi tar kontakt med deg dersom legen ikke kan se at det er noen spesifikk grunn til at du trenger vaksine. Dersom du ønsker vaksine samme dag, kan du ikke booke her på hjemmesiden, men må ringe legekontoret for å bestille time.

Det er viktig at du møter opp så nøyaktig du kan på bestilt tidspunkt så ikke venterommet her blir for fullt. Du skal være her på legekontoret i 20 minutter etter vaksinering, så beregn at besøket her blir på ca 30 min.

 

Vaksinen koster kr 50, har du frikort er den gratis.

Vi håper at vi etter hvert kan tilby vaksine til alle som ønsker det, men i situasjonen som er nå hvor det er en nasjonal underdekning på vaksine til risikogruppene, kan vi dessverre ikke åpne for det inntil videre.

Dersom du har korona-symptomer som feber, sår hals, tungpust, hoste, hodepine eller magesmerter, eller er i karantene pga utenlandsreise (inkl Sverige) eller nærkontakt med korona-smittet person, kan du IKKE komme for vaksinering før du er frisk eller ferdig med karantenen.

Videokonsultasjon

5. mars 2020

Vi har nå mulighet til å tilby videokonsultasjon med legene på legekontoret. Nå som vi forsøker å begrense bevegelser ute i samfunnet er dette et svært godt tilbud dersom du ønsker å ha en konsultasjon med legen din.

Dersom du  har vært i utlandet (alle land, inkludert Sverige), har hatt kontakt med noen som har fått påvist corona-virus de siste 14 dagene, eller har symptomer fra luftveiene/hodepine, SKAL du ha første kontakt med legen på videokonsultasjon. Dersom du ikke har smart-telefon/ipad eller dersom vi får tekniske problemer, ringer legen deg på telefonen på vanlig måte. 

Ved en evt videokonsultasjon vil du motta en sms fra legen i det tidsrommet som er satt av for videokonsultasjoner, og du må da logge deg på ved å klikke på link i sms. Videokonsultasjon kan foregå via smarttelefon, Ipad (el.l) eller via PC med kamera. Dersom legen krever det kan du bli bedt om å logge inn vha bank-ID.

Videokonsultasjon koster det samme som en vanlig legekonsultasjon, men ettersom det må sendes faktura, blir det et faktura-gebyr på kr 58 i tillegg. De som har spørsmål om korona-smitte, skal ikke betale egenandel. Legen vurderer dette. De som har frikort, er gravide og henvender seg med spørsmål om svangerskap, og om det gjelder godkjent yrkesskade hos NAV, skal heller ikke betale egenandel, akkurat som om man møter opp her. 

Diabetes, over 65 år eller på andre måter i risikogruppen for influensa?

3. mars 2020

Dersom du er i gruppene som vanligvis anbefales influensavaksine, sier folkehelseinstituttet at du bør vaksinere deg. 

Vi har også pneumokokkvaksiner på lager. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om dette!

 

https://www.diabetes.no/nyheter/nyheter-2020/korona-smitte-og-vaksine/?fbclid=IwAR15sz7KbexRc6yZfr7RPcleYL6G-jNtdjfzEr78KsXizLHXTiO0R2CBcYw

Mistenker du at du har fått Corona-virus?

27. februar 2020

KORONAVIRUS (2019-nCoV)

 

Ved mistenkt tilfelle ta TELEFONISK kontakt med oss for videre oppfølging. Du skal IKKE møte opp på legekontoret uten å ha ringt og fått avtale om det først. Vi tilbyr videokonsultasjoner, se info over. 

OM du skal komme hit, SKAL du ha en videokonsultasjon med legen først. Dersom du har avtalt om oppmøte på legekontoret skal du vente i bilen. Vennligst ta kontakt med oss pr telefon når du ankommer. Vi tar kun inn en pasient av gangen, pårørende bør vente ute (barn kan ha med foreldre). 

  

Se utfyllende informasjon på folkehelseinstituttets sider:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/

 

Timebestilling online

14. februar 2020

Vi har dessverre måttet stenge online booking nå pga corona-pandemien. Vi må snakke med alle pasienter før vi setter opp time, så vi kan avgjøre om timen kan/bør foregå fysisk, eller om vi kan ta det på video. 

Vi har laget online booking for influensavaksinering, men samme retningslinjer gjelder der:

Har du hoste, feber, hodepine, magesmerter, er snørrete eller har vondt i halsen, må du vente med å få vaksine til du er frisk og har vært det et par-tre dager. 

 

Ny fastlege på legekontoret!

16. desember 2019

Lege Amo Nerdrum har nå begynt ved legekontoret. Hun har tatt over listen som Eirik Kvammen hadde tidligere. 

 

 

NY ÅPNINGSTID PÅ TELEFON

19. juni 2019

Fra mandag 24. juni vil vi ha følgende åpningstider på telefonen:

Mandag til fredag:

0830-1130 og 1215-1500.

Vi har altså stengt telefon for lunsj fra 1130 til 1215, ellers er telefonen åpen fra 0830 til 1500 hver dag.

Vi oppfordrer de som ønsker fornyelse av resept, ønsker time frem i tid og har andre henvendelser som ikke haster til å ringe etter kl 1000. Dette fordi vi ønsker at de som vil ha akutt-time samme dag skal komme igjennom på telefonen.

Du kan også sende oss sms, se meny på høyre side av nettsiden. Om du ønsker time i dag pga noe som haster må du enten sende sms, og oppgi hva det gjelder, eller ringe oss når telefonen er åpen. Spør oss gjerne om du lurer på noe!

Har du utestående beløp på legekontoret?

21. januar 2019

Du kan nå se dine innbetalinger og eventuelle ubetalte regninger ved å logge deg inn med bankID på 

www.pasientsky.no

Dette er av Datatilsynet satt med høyeste sikkerhetsnivå, på linje med nettbank, og skal være helt trygt.

 

Telefontid for legene

21. januar 2019

Legene har i  utgangspunktet ingen telefontid, alle pasienter må bestille time om ikke annet er uttrykkelig avtalt med legen. 

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

2. august 2017

Rask psykisk helsehjelp (RPH) har tilbud for personer med lette til moderate psykiske plager eller de som ønsker å forebygge disse.

Alle som henvender seg får tilbud om introduksjonskurset Mental-vital trening som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst og bekymring, stress og søvn, samt verktøy for å håndtere dette.

Vi tilbyr Kurs i belastningsmestring (KiB) for personer som har behov for hjelp til å mestre belastninger for å forebygge utmattelse, utbrenthet, angst og depresjon. Vi tilbyr kurs i mindfulness (MBSR) for alle som opplever stress og ønsker nye måter å håndtere dette på. Ved behov utover vårt kurstilbud tilbyr vi opp til seks individuelle samtaler.

Dersom du ønsker kontakt med RPH må du ringe telefon 67504179 eller sende mail til raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no. Telefonnummer 67508750 går KUN til legekontoret.

Frisklivssenteret i Bærum

2. august 2017

Frisklivssenteret er Bærum kommunes frisklivssentral og tilbyr frisklivsresept med trening, kostholdskurs og røykesluttkurs. Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Frisklivsresepten varer i tre måneder.

For å få kontakt med Frisklivssenteret må du ringe 97402798.

Telefonnummer 67508750 går KUN til fastlegekontoret.

Velkommen til oss!

8. mai 2015

Vi har god kapasitet og kort ventetid!

I vårt moderne og velutstyrte legesenter er det tre fastleger. Vi tar tilgjengelighet på alvor, for deg betyr det god telefontilgjengelighet, mulighet for online timebestilling og parkeringsplass rett utenfor.

I kontakt med oss blir du møtt både som medmenneske og pasient.