Dersom du mistenker at du kan være smitte av koronavirus, ta i første omgang kontakt med legekontoret på telefon. Av hensyn til andre pasienter bør ikke du ikke møte opp direkte på legekontoret. 

Personer som utvikler akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet eller feber i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege.

 

Det er viktig at du informerer legen/helsepersonell om hvor og når du har vært på reise. 

Se utfyllende informasjon på folkehelseinstituttets sider:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/